Core Θεραπευτής
Επικοινωνία
Διεύθυνση: Πλατεία Καρύτση 5, 10561 Αθήνα

Email: coreenergeticsgreece@yahoo.com

Tηλ.: 30-6937244084, 30-2107225263

 • Facebook - White Circle

Επισκεφτείτε μας στο Facebook

© 2019, Institute of Core Energetics Greece             Terms of use  |  Site map  
1ο έτος – Ενέργεια και Συνειδητότητα

Στο πρώτο έτος θα εισάγουμε τους μαθητές στις έννοιες της ενέργειας και της συνειδητότητας καθώς και της αλληλεπίδρασης/αλληλεξάρτησής των παραπάνω στη ζωή τους θέτοντάς τα ως ψυχοθεραπευτική βάση. Επιπλέον, το πρόγραμμα σπουδών θα εντρυφήσει στα τμηματικά μπλοκαρίσματα και τις μυϊκές άμυνες που δημιουργούνται. Η χαρακτηρολογία, θα παρουσιαστεί ως το κλειδί για την κατανόηση των αναπτυξιακών ζητημάτων, καθώς και ως βάση για τη διάγνωση και τη θεραπεία της συναισθηματικής ακαμψίας/ακινησίας. Οι συμμετέχοντες θα καθοδηγηθούν ώστε να μπορούν να παρατηρούν εύκολα τις ενεργειακές αλλαγές και ώστε να είναι πρόθυμοι να δουλέψουν με την ενέργεια για να διευκολύνουν οποιαδήποτε αλλαγή. Σε αυτό το πρώτο έτος θα παρουσιάσουμε επίσης την έννοια του Κατώτερου Εαυτού, του Ανώτερου Εαυτού και της Μάσκας και θα βοηθήσουμε τους μαθητές να καταλάβουν πως ακριβώς η ίδια τους η μάσκα, τους εμποδίζει να ζήσουν τη ζωή τους στο έπακρο των δυνατοτήτων τους.

 

Απαιτούμενα κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους:

 • Παρακολούθηση των μαθημάτων κάθε διδακτικής ενότητας (5 τετραήμερα κάθε έτος)

 • Ολοκλήρωση των εργασιών μεταξύ των διδακτικών ενοτήτων

 • 20 ατομικές συνεδρίες με πιστοποιημένο θεραπευτή των Core Energetics ή με ένα σωματικό ψυχοθεραπευτή

2ο έτος - Τεχνικές

Στο δεύτερο έτος καλούμε τους μαθητές να αρχίσουν να δουλεύουν με καθεμία από τις άμυνες των διαφορετικών τύπων-χαρακτήρων. Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν βασικές τεχνικές των Core Energetics, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν τον πελάτη να βιώσει τις αλλαγές στην ενέργεια και τη συνειδητότητα. Θα αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να δουλέψουν πάνω στην απομάκρυνση των ενεργειακών μπλοκαρισμάτων μέσω της μυϊκής θωράκισης, της αναπνοής και της εννοιολογικής παρερμηνείας. Θα αρχίσουν επίσης να αντιλαμβάνονται και να δουλεύουν με τον εαυτό-σκιά, κάτι που θα τους δώσει τα εργαλεία ώστε να βοηθήσουν τον πελάτη να βγει από την προσκόλληση με πρώιμες αμυντικές δομές. Επίσης στο δεύτερο έτος θα εξερευνήσουμε την ανάπτυξη του εγώ και θα συνεχίσουμε να εξερευνούμε την κίνηση και την απομάκρυνση από τη μάσκα, κάτι που θα μας βοηθήσει να αποδεχτούμε όλα τα συναισθήματα που βγαίνουν στην επιφάνεια.

 Απαιτούμενα κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους:

 • Παρακολούθηση των μαθημάτων κάθε διδακτικής ενότητας (5 τετραήμερα κάθε έτος)

 • Ολοκλήρωση των εργασιών μεταξύ των διδακτικών ενοτήτων

 • 20 ατομικές συνεδρίες με πιστοποιημένο θεραπευτή των Core Energetics ή με ένα σωματικό ψυχοθεραπευτή3ο έτος - Ενσωμάτωση

Το πρόγραμμα σπουδών του τρίτου έτους επικεντρώνεται στο να βοηθήσει τους μαθητές να ενσωματώσουν/ενοποιήσουν την κατανόησή τους για τις άμυνες των διάφορων τύπων-χαρακτήρων, μέσω της πρόθεσής τους να απευθυνθούν και στην πνευματική διάσταση του θεραπευτικού ταξιδιού του πελάτη. Οι ασκούμενοι θα συνεχίσουν να διερευνούν τρόπους για να προσκαλέσουν τον πελάτη να προχωρήσει πέρα από την ταυτοποίηση με τον παιδικό του εαυτό και τις άμυνες, μέχρι την αποκάλυψη της πρόθεσης-επιμονής να παραμένει σε διαχωρισμό με τη Ζωτική του Δύναμη, και να του επιτρέψει μετέπειτα να αρχίσει να δημιουργεί τη ζωή του από τον πυρήνα της ύπαρξής του. Σε αυτό το έτος θα γίνει επίσης  εξερεύνηση της σεξουαλικότητας και της σχέσης της με τη συναισθηματική και πνευματική ευεξία. Εκτός από αυτή την ενσωμάτωση και την υποστήριξη των εκπαιδευομένων στην εφαρμογή των δεξιοτήτων που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα σπουδών θα αρχίσει επίσης να καλύπτει τις κλινικές πτυχές αυτής της δουλειάς, όπως το "να αγγίξει τον πελάτη" και να τον υποστηρίξει, την έννοια της μεταβίβασης και της αντίστροφης μεταβίβασης, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση της θεραπείας. Κατά τη διάρκεια αυτού του έτους οι φοιτητές θα αρχίσουν να δίνουν συνεδρίες-θεραπείες, και θα επιβλέπονται από καθηγητές για αυτές τις συνεδρίες.

Απαιτούμενα κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους:

 • Παρακολούθηση των μαθημάτων κάθε διδακτικής ενότητας (5 τετραήμερα κάθε έτος)

 • Ολοκλήρωση των εργασιών μεταξύ των διδακτικών ενοτήτων

 • 20 ατομικές συνεδρίες με πιστοποιημένο θεραπευτή των Core Energetics ή με ένα σωματικό ψυχοθεραπευτή

 

4ο έτος – Το Θεραπευτικό Ταξίδι

Η εκπαίδευση κατά το τέταρτο έτος θα βοηθήσει τους μαθητές να βρουν τις ξεχωριστές και μοναδικές τους ποιότητες ως ασκούμενοι των Core Energetics. Η δουλειά θα εντρυφήσει βαθύτερα στην κατανόηση και στο πώς να δουλεύουν με τις έννοιες της μεταβίβασης και της αντίστροφης μεταβίβασης, στο να απελευθερώσουν τον Κατώτερο Εαυτό ώστε να φτάσουν στον Πυρήνα, στην ανάπτυξη ενός θεραπευτικού σχεδίου, στο να υποστηρίζουν τον πελάτη ώστε να αναπτύξει ένα σχέδιο ζωής αγκαλιάζοντας την πραγματικότητα του ποιος είναι, του πραγματικού του εαυτού. Οι ασκούμενοι θα συνεχίσουν να είναι υπό επίβλεψη καθώς δίνουν συνεδρίες στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης. Σε συνεννόηση με τους καθηγητές της σχολής, θα διερευνήσουν επίσης τη δυνατότητα έναρξης συνεδριών με πραγματικούς πελάτες.

 

Απαιτούμενα κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους:

 • Παρακολούθηση των μαθημάτων κάθε διδακτικής ενότητας (5 τετραήμερα κάθε έτος)

 • Ολοκλήρωση των εργασιών μεταξύ των διδακτικών ενοτήτων

 • 20 ατομικές συνεδρίες με πιστοποιημένο θεραπευτή των Core Energetics ή με ένα σωματικό ψυχοθεραπευτή

 

Οι απόφοιτοι του 4ετούς Επαγγελματικού Προγράμματος Κατάρτισης λαμβάνουν:
 • Δίπλωμα από το Ινστιτούτο των Core Energetics

 • Δικαίωμα διοργάνωσης και διεξαγωγής σεμιναρίων ως μέλη του Ινστιτούτου των Core Energetics στα πλαίσια των μηνιαίων συναντήσεων της κοινότητάς μας

 • Δικαίωμα ανάρτισης των υπηρεσιών και εκδηλώσεων που προσφέρουν, στο τμήμα ¨Δραστηριότητες αποφοίτων¨ της ιστοσελίδας των Core Energetics